Trường Cao đẳng Thú y (École supérieure Vétérinaire)

Do yêu cầu của sự khai thác thuộc địa, ở Đông Dương việc chăn nuôi đống một vai trò kinh tế quan trọng ưong hoạt động của bọn thực dân Pháp bên cạnh việc kinh doanh nông nghiệp đồn điền, do vậy mà việc mở mang những cơ sở thú y có từ rất sớm. Những năm cuối thế kỷ XIX đã có Trạm Thú y ở phố Lò Đúc rồi, và một trạm chế vắcxin phòng dịch cho gia súc mở ở bên cạnh ngã tư Vọng; sau đó có những lớp đào tạo nhân viên thú y.

Sở Thú y (Service Sanitaire des animaux) có trách nhiệm trước hết chăm sóc bệnh tật cho lừa ngựa của quân đội Pháp, súc vật dùng kéo xe và kéo pháo trong doanh trại, về sau cơ quan đó được giao nhiệm vụ dập tắt các ổ dịch gia súc (chủ yếu là ở các đồn điền chăn nuôi của người Pháp) và phụ trách vệ sinh tại các lò mổ thịt (lò sát sinh của thành phố đặt ở Lương Yên).

Năm 1905, chính quyền Bảo hộ Bắc kỳ mở Trường Cán bộ Y tế, địa điểm lúc đầu đặt ở Thái Hà ấp thì Trạm Thú y sáp nhập thành một bộ phận của trường này, đào tạo thú y sĩ.

Trạm Thú y (Infirmerie Vétérinaire) đặt ở một địa điểm tiện đi xuống lò sát sinh Lương Yên. Chỗ đó nguyên là đất cũ của Trại Dưỡng tế (tức là Trại Hủi của thành phố). Gọi là Trạm Thú y nhưng nhân dân chung quanh lại quen vói cái tên là nhà thương chó.

Năm 1918, Trạm Thú y này được nâng lên thành Trường Cao đẳng Thú y, đào tạo các thú y sĩ Đông Dương.

Khu vực Trường Thú y có một ngôi nhà chính rộng lớn, hai tầng và có nhiều phòng; trước ngôi nhà chính là một khoảng sân rộng; chung quanh sân là những ngôi nhà nhỏ một tầng làm dọc theo hai bên mặt đường phố Lò Đúc và phố Nguyễn Công Trứ. (Địa điểm đó hiện nay là trụ sở Bộ Làm nghiệp).

05/01/2018

Bình Luận

Xem thêm các bài liên quan

Gửi câu hỏi

Tên bạn (*):
Email (*):
Câu Hỏi (*):